به عنوان جویای کار ثبت نام کنید تا شانس برنده شدن در پارچ جورج جنسن کوپل را داشته باشید

منبع: https://www.dezeen.com/2024/07/03/georg-jensen-koppel-pitcher-competition/