راهنمای رویدادهای Dezeen راهنمای دیجیتالی را برای هفته طراحی میلان 2024 راه اندازی می کند

منبع: https://www.dezeen.com/2024/04/02/dezeen-events-guide-milan-design-week-2024-digital-guide/