گالری فومی برای اولین نمایشگاه ایالات متحده در لس آنجلس “تصفیه شده و عجیب” را ترکیب می کند.

منبع: https://www.dezeen.com/2024/02/19/gallery-fumi-la-us-exhibition-sized-studio/