مدل ها در حین اجرای میلان روی ملافه تام براون چرت می زنند

منبع: https://www.dezeen.com/2024/04/21/thom-browne-frette-bedding-milan-design-week-performance/