گروه راکول “کلیسای جامع مرغ سرخ شده” را برای رستوران نیویورک ایجاد می کند

منبع: https://www.dezeen.com/2024/03/30/coqodaq-korean-fried-chicken-restaurant-new-york-rockwell-group/